Chcąc rozwijać na terenie gminy usługi transportowe dla ludności powinniśmy zadbać o wykonawców gwarantujących odpowiedni poziom tego typu usług
Autor zdjęcia: pixabay.com

Chcąc rozwijać na terenie gminy usługi transportowe dla ludności powinniśmy zadbać o wykonawców gwarantujących odpowiedni poziom tego typu usług. Oczywiście sam proces wyłaniania na firmę druga wadliwa karuzela która będzie odpowiedzialna za przewóz towarów i osób na terenie danego samorządu musi być zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Organizowane przez gminę przetargi transportowe powinny być przeprowadzone w sposób nie budzący niczyich wątpliwości. Aby dla wszystkich my byłyby równe zasady startu w takim konkursie to trzeba najpierw określić zasady danego do przetargu i podać je wcześniej do publicznej wiadomości.

Kto organizuje takie przetargi?

Konkretna jednostka terytorialna której dotyczy dana inwestycja może organizować różnego rodzaju przetargi transportowe (oraz innego rodzaju konkursy) mające na celu wybranie oferty na realizację prac na terenie samorządu. Warto na początku przygotować szczegółową dokumentacją projektową, która będzie uwzględniała wszystkie uwarunkowania lokalne włącznie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz uwagami wnoszonymi do całej inwestycji przez mieszkańców danej gminy. Pozwoli to uniknąć różnego rodzaju nieporozumień i sprawi że cały proces wyłaniania wykonawców poszczególnych robot prowadzonych na terenie gminy będzie możliwie jak najbardziej transparentny i czytelny dla wszystkich zainteresowanych.

Jak tego rodzaju przetarg wygląda w praktyce?

Zanim jeszcze zaczniemy zbierać oferty firm, które chciałyby realizować określone roboty czy prace budowlane, musimy najpierw wyłonić biuro, które będzie w stanie opracować całą koncepcję i przedstawi projekt, zgodnie z którym później będą realizowane poszczególne, określone przez gminę zadania. Dopiero po sporządzeniu całej koncepcji projektowej oraz bardzo dokładnym udokumentowaniu harmonogramu prac oraz wymagań stawianych wszystkim oferentom możemy przystąpić do rozpisania konkursu ofert.